İnsan Kaynakları

Önce İnsan Politikası

En alt birimdeki elemandan en üst kademe yöneticisine kadar tüm personele "ÖNCE İNSAN" olarak değer verilmesi, insan ilişkileri açısından farklılık gözetilmemesi.